Mezinárodní varhanní festival
J. C. F. Fischera 2016

Pod záštitou Mgr. Daniela Hermana, ministra kultury ČR; Mgr. Jiřího Klsáka, náměstka primátora města Karlovy Vary; Mons. Tomáše Holuba, Plzeňského biskupa Římskokatolické církve a Mgr. Filipa Michaela Štojdla, Plzeňského biskupa Církve československé husitské

Mezinárodní varhanní festival J. C. F. Fischera si vetkl do názvu jméno barokního skladatele, rodáka z města Krásno na Karlovarsku J. C. F. Fischera, který se ve své rozsáhlé tvorbě věnoval rovněž kompozicím pro tento královský nástroj a byl nazýván "bádenským Bachem". Festival si klade za cíl představit té části především českého publika, které upřednostňuje kvalitu festivalových koncertů před kvantitou tzv. „turistických koncertů" zaměřených spíše na přespolní návštěvníky Karlovarského kraje, krásnou hudbu, nástroje a místa, kterými tento kraj oplývá, stejně jako bohatství varhanní literatury zprostředkované špičkovými domácími i zahraničními interprety.

Festum Organi z.s. děkuje za laskavou podporu 
 
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   

Partner festivalu