Program

Ad Honorem Johann Caspar Ferdinand Fischer

20.05.2016 19:30

kostel Zvěstování Panny Marie, Ostrov

Rastatter Hofkapelle
Umělecký vedoucí: Jürgen Ochs 

Varhany a čas

29.05.2016 17:00

kostel sv. Petra a Pavla Církve československé husitské, Karlovy Vary

Varhany: Michaela Káčerková
Umělecký přednes : Alfred Strejček

Pocta Maxu Regerovi

03.06.2016 19:30

kostel sv. Jáchyma, Jáchymov

Varhany: Jaroslav Tůma

Pocta J.S.Bachovi

12.06.2016 19:00

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chlum Svaté Maří

Varhany: Pavel Svoboda

Mistři baroka – J. C. F. Fischer a jeho doba

17.06.2016 18:00

Philipp-Melanchthon-Kirche, Berlin

19.06.2016 17:00

kostel sv. Petra a Pavla Církve československé husitské, Karlovy Vary

Komorní orchestr Berlin / Praha