Rastatter Hofkapelle

Ansámbl „Rastatter Hofkapelle" vznikl v roce 2002 s odkazem na tehdejší dvorní kapelu Fischerovy doby. Soubor se zaměřuje na provádění duchovní hudby barokních autorů, zejména těch, kteří působili u rastattského dvora. Všichni členové Rastatter Hofkapelle působí současně jako sólisté a jsou členy dalších významných profesionálních souborů, zaměřujících se na interpretaci staré hudby. Rozsáhlou koncertní činností i mnoha nahrávkami barokních děl si soubor vybudoval mezinárodní uznání.
Ve spolupráci se stuttgartským vydavatelstvím Carus vydal soubor již několik CD. Za podpory města Rastatt vzniklo CD „Musica sacra" s duchovní hudbou Johanna Caspara Ferdinanda Fischera, který působil u rastattského dvora přes 30 let. Tato nahrávka představuje průřez Fischerovou duchovní tvorbou, je první nahrávkou Fischerova díla v Německu a z velké části i ve světě.

Jürgen Ochs studoval obor Kirchenmusik, varhany a dirigování na univerzitě v Karlsruhe a současně zpěv na univerzitě v Dortmundu. Od roku 1991 působí jako kantor diecéze Freiburg, je dirigentem komorního sboru „Capella Crucis" a profesionálního souboru Rastatter Hofkapelle". Současně sólově vystupuje na mnoha koncertech. K jeho oblíbeným dílům patří například part Evangelisty ve velkých oratoriích J. S. Bacha, Bachovy kantáty a písně či písňové cykly Schuberta, Schumanna a Brahmse.
V roce 2003 se stal docentem zpěvu na univerzitě v Rottenburgu / Neckar.

 

Alfred Strejček

MgA. Alfred Strejček prošel řadou pražských i mimopražských divadel / Divadlo O.Stibora v Olomouci, Divadlo J.Wolkra, Divadlo EFB, Státní divadlo Brno, Divadlo Za branou, Divadlo Viola, Lyra Pragensis/. Je absolventem JAMU v Brně. Jeho doménou je, vedle herectví, přednes literárních a básnických textů. Je několikanásobným laureátem soutěží profesionálních umělců. Jeho hlas vešel do povědomí televizních diváků i rozhlasových posluchačů. Vytvořil řadu významných rolí ve filmu i v televizi /Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Podivná přátelství herce Jesenia, Smrt a blažená paní, Lásky hra osudná, Josefina a j./ Je vyhledávaným interpretem melodramatických děl a spolupracuje na nich s našimi nejvýznamějšími orchestry i dirigenty / ČF, FOK, SOČR, Musica Bohemica, Chairé, Jiří Bělohlávek, Vladimír Válek, Jaroslav Krček, Janáčkovo kvarteto, Kvarteto Martinů, Graffovo kvarteto/ Společně se Štěpánem Rakem byl oceněn od UNESCO za koncertní projekt Vivat Comenius, který oba umělci představili ve 33 zemích čtyř kontinentů na více než 700 vystoupeních.

 

Michaela Káčerková

Michaela Káčerková vystudovala varhany na Pražské konzervatoři ( Prof. Jan Hora), dále na Akademii múzických umění v Praze (Prof. Jaroslav Tůma) a na Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig (Prof. Stefan Engels – varhany, Prof. Tobias Schade – cembalo).

Během studia se zúčastnila mnoha mistrovských kurzů pod vedením významných pedagogů (Harald Vogel, Martin Sander, Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Ludger Lohmann) a získala ocenění na domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Věnuje se pravidelné koncertní činnosti a spolupracuje s mnoha sbory, sólisty, orchestry a barokními ansámbly (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Camerata Baroque Ensemble, orchestr Národního divadla v Praze, Capella Regia, Bach-Collegium, Art N). Její repertoár zahrnuje hudbu všech stylových období od renesance až po současnou tvorbu. Jako sólistka vystoupila na koncertech v České republice, Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Anglii, Japonsku a Malajsii.

Od roku 2014 působí jako umělecká ředitelka Mezinárodního varhanního festivalu J. C. F. Fischera. V současné době připravuje vydání svého CD „Historické varhany Karlovarského kraje“.

 

 

 

Jaroslav Tůma

se narodil v roce 1956. Vystudoval Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Vodrážky a Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Šlechty (varhany) a prof. Zuzany Růžičkové (cembalo). Je nositelem prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v roce 1986. Dále se stal laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. v Linci v roce 1978, v soutěži Pražského jara v roce 1979, v soutěži Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku v roce 1980 a mnoha dalších. Bohatá koncertní činnost jej zavedla do většiny zemí Evropy včetně Islandu a Turecka, do USA, Kanady, Japonska, Mongolska, Singapuru či Jihoafrické republiky. Od roku 1990 vyučuje varhanní hru a improvizaci na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze a je častým členem porot mezinárodních varhanních soutěží. Jako pedagog hostuje pravidelně i na mnohých mezinárodních interpretačních kurzech (např. Orgelakademie Lichtenstein, Orgelakademie Niederlausitz, aj.)
V letech 1990 až 1993 uvedl v Praze v jedenadvaceti koncertních programech kompletní Bachovo varhanní dílo. Souborně provedl opakovaně doma i v zahraničí také další velké Bachovy cykly, např. oba díly Dobře temperovaného klavíru na klavichordu, Goldbergovy variace na cembale či Umění fugy na varhanách. Často uvádí i hudbu českých skladatelů 19. a 20. století, např. J. Kličky, B. A. Wiedermanna či Petra Ebena.
Kromě recitálových programů na varhanách, varhanním positivu, cembale, pianoforte či klavichordu uvádí i programy komorní, např. s Josefem Somrem (J. Zeyer: Zahrada mariánská/J. Haydn: Sedm slov Vykupitelových na Kříži), Janem Hartlem (k výročí Mistra Jana Husa), Adélou Srncovou (Varhanní koncert o Víře, Naději a Lásce aneb Královský nástroj tančí), a řadu dalších. V roce 2015 bylo na festivalu Smetanova Litomyšl premiérováno hudebně taneční představení Vyvolený na motivy Thomase Manna, ke kterému upravil text a vytvořil hudební podklady pro kolektivní improvizaci se Stefanem Baierem, Lisellotte a Janem Rokytovými a Alanem Vitoušem na motivy klávesových skladeb ze 14. až 16. století. Pravidelně spolupracuje také s japonským flétnistou Yoshimi Oshimou, houslistou Ivanem Ženatým a řadou dalších mezinárodně uznávaných umělců.
Tůmova diskografie čítá již přes padesát sólových titulů a několik desítek titulů natočených ve spolupráci s dalšími umělci. U firmy Supraphon vyšla jeho řada kompaktních disků "Historické varhany Čech", která zachycuje zvuk vzácných varhan různých epoch od renesance až po začátek 20. století. U firmy Arta Records vydal kromě řady titulů bachovských (Dobře temperovaný klavír, Goldbergovy variace, Orgelbüchlein, Toccaty, preludia a fugy) např. Třicet šest fug pro pianoforte Antonína Rejchy, Eklogy Václava Jana Tomáška, varhanní sonáty Paula Hindemitha, dále dva disky s varhanními improvizacemi. První z nich je sestaven ze záznamů improvizací z veřejných vystoupení po celém světě, druhý přináší improvizace na témata Bedřicha Smetany pořízené na významných nástrojích v Čechách pod názvem Moje Vlast. Pro Český rozhlas připravuje Jaroslav Tůma pořady o varhanní a duchovní hudbě, v roce 2012 dokončil soubornou rozhlasovou nahrávku devětadvaceti klavírních sonát Jana Ladislava Dusíka.
Je autorem hudby k filmu Pavla Kouteckého Proměny Pražského hradu a sbírky varhanních skladeb Svaté lásky labirynth aneb Česká mariánská muzika na témata Adama

 

 

Pavel Svoboda

Pavel Svoboda (*1987 v Opočně) se hudbě začal věnovat na ZUŠ v Dobrušce, hru na varhany studoval na Konzervatoři v Pardubicích ve třídě prof. Josefa Rafaji a doc. Václava Rabase. Absolvoval Akademii múzických umění v Praze u doc. Jaroslava Tůmy a stáž na Universität der Künste v Berlíně u nizozemského varhaníka Leo van Doeselaara. Na magisterské studium navázal disertací, na které pracuje v rámci doktorského studia na HAMU v Praze.
Získal 1. cenu na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Opavě a obdržel Cenu interpretace od Nadace Český hudební fond. Je nositelem 1. ceny a titulu Laureáta z Mezinárodní interpretační soutěže Brno, druhé ceny z Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena a třetí ceny z mezinárodní soutěže v Německu, konané v rámci 36. ročníku Internationale Orgelwoche Korschenbroich. V roce 2013 se stal laureátem soutěže Pražské jaro.
Spolupracuje s komorními i symfonickými orchestry, účinkuje na hudebních festivalech v ČR i v zahraničí. V letošním roce vystupuje mimo jiné v Německu, Francii, Polsku, Rusku, Číně. Je uměleckým ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka a předsedou spolku PROVARHANY, který se zasazuje o ochranu cenných varhan. V roce 2014 bylo vydáno jeho CD "Historické varhany v Dobrušce 1727" s tvorbou autorů Buxtehude, Muffat, Bach, Walther.