Apollon Quartet

Kvarteto Apollon patří mezi přední reprezentanty slavné české kvartetní školy.  Tradice, na kterou kvarteto navazuje, byla utvářena takovými ensembly, jakými byli Vlachovo, nebo Janáčkovo kvarteto.

Kvarteto Apollon se po studiu u členů věhlasných českých kvartet a absolvování prestižních  mistrovských kursů v Holandsku (Fine Arts Quartet), a Německu  (Alban Berg Quartet), úspěšně zúčastnilo řady prestižních mezinárodních soutěží, z nichž jmenujme Mezinárodní soutěž L.v. Beethovena ( 1. cena a cena za nejlepší provedení díla L. van Beethovena), a účast ve finále mezinárodní soutěže v Düsseldorfu. 

Těmito úspěchy zahájilo Kvarteto Apollon  svoji koncertní činnost v roce 1993, která byla provázena dalšími setkáními s významnými osobnostmi komorní hudby (Viktor Moučka - Vlachovo kvarteto, Jan Kvapil a Petr Messieureur - Talichovo kvarteto). Od začátku své kariéry zařazuje kvarteto do svého repertoáru vedle klasických děl také skladby jazzové. Ve vynikajících a velmi originálních úpravách amerického smyčcového kvarteta Turtle Island Q. můžeme tedy slyšet i skladby předních jazzových autorů a interpretů (m.j. Chick Corea, Miles Davis, Leonard Bernstein).  

Kvarteto Apollon spolupracuje s řadou českých skladatelů, a to jak v oblasti klasické hudby (Z. Lukáš, P. Trojan, O.Kvěch, J.Filas, J.Gemrot), tak v jazzu (K.Růžička, E.Viklický, V.Eckert, Z.Zdeněk), kteří svá díla v mnohých případech kvartetu věnovali. Repertoárovou pestrostí kombinací těchto dvou odlišných směrů si získalo Kvarteto Apollon posluchače mnohých pódií. Soubor pravidelně vystupuje na prestižních festivalech doma i v zahraničí, např. Bruckner festival v Karlsruhe, Festival komorní hudby v Bolzanu, Festival Mitte Europa, Festival soudobé hudby v Bregenzu, Festival komorní hudby v Bergamu, jazzový festival v Salzburgu atd. Absolvoval též turné po Anglii, Japonsku, Španělsku, Belgii, Rakousku, Turecku, Švédsku, Francii, Spojených arabských emirátech a dalších zemích.

Česká televize odvysílala již několik snímků věnovaných pouze Kvartetu Apollon a pravidelně se souborem úzce spolupracuje. Díky velmi úspěšné spolupráci s Českým rozhlasem vznikla v roce 1997 smlouva mezi Kvartetem Apollon a Českým rozhlasem o spolupráci a užívání názvu „Soubor Českého rozhlasu“. 

Od roku 1993 vydalo kvarteto Apollon již devět sólových klasických CD (Dusík, Ravel, Janáček, Brahms, Schubert, Dvořák, Smetana, Chevaliere de Saint – George, Husa, Gemrot, Knížák) a čtyři sólová jazzová CD (Apollon in Jazz, A Night in Tunisia, Klangburg Concertino, a jako zatím poslední, Crossroads). Od roku 2001 soubor spolupracuje s vydavatelstvím Cube Bohemia, jejichž prvním společným projektem bylo právě CD s Dvořákovými kvartety a vydavatelstvím Radioservis, které vydalo několik jejich CD s díly F.Schuberta, K.Husy,  J.Gemrota, Z.Lukáše O.Kvěcha, L.Boccheriniho a dalších. Zajímavým počinem bylo i natočení jazzového CD s rakouským souborem Fritz Pauer Trio. 

Kvarteto Apollon je i mnohými producenty vyhledávaným souborem domácích i zahraničních popových a rockových skupin. Za mnohé jmenujme spolupráci s Rodem Stewartem, The Levellers, Dougem Wimbishem, Petrem Bende, Divokým Billem, Ready Kirken a mnoha dalších. 

Kvarteto Apollon můžete slyšet i ve slavném filmu Obsluhoval jsem anglického krále režiséra Jiřího Menzela

Ensemble Hilaris

Ensemble Hilaris je komorní vokální soubor založený v únoru roku 2011, jeho uměleckým vedoucím je sbormistr a muzikolog Kryštof Spirit. Soubor se zaměřuje zejména na interpretaci hudby období renesance a baroka, ale svůj repertoár stále častěji rozšiřuje i o hudbu mladší, zejména soudobou. V programech souboru se pravidelně objevují skladby jak Orlanda di Lassa, Giovanniho Antonia Rigattiho, Domenica Scarlattiho nebo Jana Dismase Zelenky, tak také Arvo Pärta, Mortena Lauridsena nebo Antonína Tučapského. Ensemble Hilaris má ve svém repertoáru díla čistě a-capella, ale též spolupracuje s instrumentalisty, kteří se specializují na interpretaci staré hudby. Vokální soubor Ensemble Hilaris za dobu své existence vystupoval na domácích festivalech Theatrum Kuks, Stamicovy slavnosti, Haydnovy slavnosti, Nekonvenční žižkovský podzim nebo na festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos a na řadě samostatných koncertů. V 2015 se představil v italském Spilimbergu na festivalu staré hudby Musica antica. Pravidelně také pořádá benefiční akce.

Eva Garajová

Mezzosopranistka Eva Garajová je absolventkou Konzervatoře v Bratislavě (Ružena Illenbergerová) a Vysoké školy múzických umění v Bratislavě (Hana Štolfová-Bandová).

Dále studovala v Osimu, (Accademia d’arte lirica – Mario Melani), v Buffalu (Gary Burgess) a na mistrovských kuzrech u Enzy Ferrari, Julie Hamari a Christy Ludwig.

Během svých zahraničních stáží se představila v titulní roli Lukrecie v opeře Benjamina Brittena The Rape of Lucretia a v Pucciniho opeře Suor Angelica v Greater Buffalo Opera Company. Již jako studentka VŠMU se stala členkou Komorní opery v Bratislavě a v roce 1995 debutovala jako Olga v opeře Evžen Oněgin v Banské Bystrici.

V témže roce začala spolupracovat se Státní operou Praha, kde během svého působení nastudovala více než dvacet rolí světového operního repertoáru (mimo jiné Mozart – Cosi fan tutte, Rossini – II Turco in Italia, Bizet – Carmen, Boito – Nerone, Ponchielli – La Gioconda, Janáček – Káťa Kabanová). V roce 2000 získala prestižní Cenu Masarykovy akademie umění a Cenu Gustava Mahlera Evropské unie za umění.

V roce 2006 vystoupila v Bratislavě jako host galakoncertu José Carrerase se španělskými a italskými písněmi. Zúčastnila se též přípravy filmové nahrávky opery Liška Bystrouška (Deutsches Symhonie Orchester v Berlíně a dirigent Kent Nagano) a nahrávky této opery pro BBC ve spolupráci s ČT Brno (2002 – 2004). S Filharmonií Brno a dirigentem Sirem Charlesem Mackerrasem a znovu na festivalu Pražské jaro 2007 s Pražskými symfoniky zpívala v Glagolské mši Leoše Janáčka. Pravidelně účinkuje se špičkovými symfonickými a komorními orchestry, zejména se Slovenskou filharmonií (Beethoven, Liszt – Missa solemnis, Mozart, Verdi – Requiem, Dvořák, Rossini – Stabat Mater, Berlioz – La Mort de Cléopatre) a Státním komorním orchestrem Žilina.

Spolupracuje i s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Vladimírem Válkem (Křička – Severní noci a Stravinský – Oedipus Rex, Mahler – Symfonie č. 2), dirigentem Petrem Altrichtrem ( Filharmonie Brno, Slovenská filharmonia), Pražskou komorní filharmonií s dirigentem Jiřím Bělohlávkem (Beethoven – Missa solemnis). Účinkování ve skladbě Zápisník zmizelého na festivalu Autunno musicale a Como (2002) znamenalo počátek spolupráce s klavíristou Marianem Lapšanským.

Dnes je Eva Garajová zařazena mezi nejvýznamnější interprety písňové literatury své generace v Česku i na Slovensku. Její nahrávky pro vydavatelství Arco Diva vzbuzují svou autentičností pozornost i na mezinárodní hudební scéně.

V roce 2014 iniciovala založení festivalu v Karlově Studánce, kterého je uměleckým garantem a je zakladatelkou komorního cyklu Pražské múzy a Nadačního fondu Evy Garajové pro komorní hudbu.

Jan Thuri

narozen 29. 11. 1975 v Praze, pedagog hobojové a komorní hry na Pražské konzervatoři od svých devětadvaceti let. Je vyhledávaným sólovým i komorním hráčem. Po absolvování Pražské konzervatoře u svého otce F. X. Thuriho (1996) završil svá studia v holandském Utrechtu ve třídě E.Rombouta a na Ostravské Univerzitě ve třídě Dušana Foltýna. Během svých studií získal řadu ocenění v zahraničních soutěžích (Francie, Velká Británie, Japonsko). Zúčastnil se také mistrovských kursů u J. L. Capezzaliho, M. Bourgue a J. Guicharda .

Spolupracuje s předními domácími i zahraničními orchestry. Nahrává pro Český rozhlas, Radio France a pro britskou BBC nahrál hobojový koncert D-dur Richarda Strausse v přímém přenosu.

V roce 2000 založil komorní soubor „Thuri Ensemble“, se kterým aktivně koncertuje doma i v zahraničí. Mimo to je také členem mnoha komorních souborů, především však dechového „Trio Du Bois“ .

Mimořádně pestrý repertoárový rejstřík Jana Thuriho zahrnuje výběr skladeb všech stylových období, včetně soudobých i avantgardních a je vyhledáván k interpretaci premiérových skladeb známých českých i světových soudobých skladatelů. 

K nejzásadnějším počinům Jana Thuriho z poslední doby patří souborná nahrávka otcových koncertů pro hoboj a orchestr. 

Jan Thuri je oficiálním firemním hráčem hobojů společnosti Marigaux-Paris.

Karlovarský symfonický orchestr

Karlovarský symfonický orchestr vstupuje již do 183. koncertní sezóny a řadí se tak k nejstarším symfonickým orchestrům na světě. Založen byl roku 1835 skladatelem, houslistou a dirigentem Josefem Labitzkým jako sezónní lázeňské těleso. O čtyřicet let později jej Labitzkého syn August proměnil ve stálý symfonický orchestr s všestranným repertoárem. Pořádá symfonické, komorní a kolonádní koncerty nejen v Karlových Varech ale i v celém Karlovarském kraji, Čechách i v zahraničí. Mezi významné počiny s dlouholetou tradicí patří také pravidelně pořádané festivaly – Dvořákův karlovarský podzim a Beethovenovy dny. 

Orchestr je nejvýznamnějším pořadatelem koncertů pro děti a mládež v Karlovarském kraji. Vedle těchto koncertů pořádá také koncerty pro rodiny s dětmi a seniory. Pravidelně se účastní významných akcí Města (Zahájení lázeňské sezóny, Mezinárodní filmový festival). Své koncerty KSO pořádá v nejkrásnějších sálech Karlových Varů – v secesním sále Orpheum Grandhotelu Ambassador Národní dům, Slavnostním sále Grandhotelu Pupp,

sále Antonína Dvořáka lázeňského domu Windsor Carlsbad - Lázně III či Karlovarském městském divadle. 

 

 

 

Kristina Fialová

Kristina Fialová je odbornou kritikou oceňována především za dokonalou techniku, ohnivý temperament a sofistikované hudební cítění. Po získání titulu absolutního vítěze na mezinárodní soutěži Michala Spisaka v polských Katovicích v roce 2013 se mladé violistce otevřely cesty na prestižní koncertní pódia. Kromě pozvání na slavný dánský Tivoli festival debutovala v proslulé Tonhalle Zürich, Sumida Triphony hall v Tokiu, Gran Teatro Nacional v Limě, v sále Kolínské filharmonie a na MHF Pražské Jaro 2015 vystoupila se samostatným recitálem.

Pravidelně vystupuje s předními českými i zahraničními orchestry (Copenhagen philharmonic, Aarhus Symphony Orchestra, Český národní symfonický orchestr, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražská komorní filharmonie, Mannheim Kammerorchester , Janáčkova filharmonie Ostrava ad.) pod vedením dirigentů (Krzysztof Penderecki, Libor Pešek, Case Scaglione, Charles Olivieri Munroe, Rafael Payare, Fao Tan, Tomáš Brauner, Stanislav Vavřínek, Petr Vronský, Arild Remmereit či Stanislaw Chrzanovski). Jako komorní hráčka spolupracuje s řadou výjimečných interpretů (Radovan Vladkovič, Sophia Jaffé, Ivan Ženatý, Václav Hudeček, Igor Ardašev, Martin Kasík, Jitka Čechová, Atos trio, Petr Nouzovský, Adam Skoumal, Alexander Gilman, Stamitzovo kvarteto či Kociánovo kvarteto). Koncertovala ve většině států Evropy, v Rusku, Africe, Asii a v Jižní i Severní Americe. Z jejích festivalových vystoupení jmenujme  Prague Proms, MHF Leoše Janáčka, Pražské premiéry, Copenhagen Summer Festival, Janáčkův Máj, Svátky hudby v Praze,  Smetanovské dny, Jihočeský komorní festival, Mahlerova Jihlava, Kulturtage Dresden,  Festival Internacional de Santander, Bergen International Festival, Tallin Chamber music Festival či Vesna v Rossii. Je laureátkou řady mezinárodních soutěží.

Základy k úspěšné umělecké dráze stavěla Kristina Fialová za studií na Konzervatoři Brno (prof. Miroslav Kovář), na Hochschüle für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech (prof. Vladimír Bukač), Royal Danish Academy of Music v Kodani (Prof. Tim Frederikson, Prof. Lars Anders Tomter) a Akademii múzických umění v Praze (prof. Jan Pěruška). Své umění dále zdokonalovala pod vedením špičkových sólistů a pedagogů na mistrovských kurzech po celém světě (Leif Ove Andsnes, Wolfram Christ, Sheila Browne, Tatiana Masurenko, Jerry Horner, Helen Callus, Charles Avsharian, Václav Hudeček, Siegfried Frühlinger).

Vydala 8 CD u českých vydavatelství Supraphon, Arcodiva a Sound Trust a dánského vydavatelství Dacapo. Vedla mistrovské kurzy v New Yorku, Dellawaru, Limě, Kodani, Pekingu či Tsingtao. Pravidelně nahrává pro Český rozhlas, Českou televizi, Televizi Noe, Dánský rozhlas. Hraje na italskou violu „Carlo Antonio Testore – Contrada 1745“. Patří mezi Pirastro artists a hraje výhradně na struny této značky.

Claudio Mansutti

Claudio Mansutti studoval na konzervatoři v Udine a později pod vedením mistrů, jakými jsou P. Borali (RAI Milan) a K. Leister (Berliner Philharmoniker). Zvítězil v pěti mezinárodních soutěžích komorní hudby. Je členem Berliner Philarmoniker String Quintet. Byl zakladatelem Diapason Ensemble a Accademia Ars MUSICAE v Klagenfurtu, kde působil jako první klarinetista. V roce 2001 obdržel ocenění "Moret d´aur" jako italská kulturní osobnost roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michaela Káčerková 

Michaela Káčerková je výraznou osobností české varhanní scény. Hru na varhany vystudovala na Pražské konzervatoři (Prof. Jan Hora), na Akademii múzických umění v Praze (Prof. Jaroslav Tůma) a na Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig (Prof. Stefan Engels – varhany, Prof. Tobias Schade – cembalo). Během studia se zúčastnila mnoha mistrovských kurzů pod vedením významných pedagogů (Harald Vogel, Martin Sander, Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Ludger Lohmann) a získala ocenění na domácích i zahraničních interpretačních soutěžích.
Věnuje se koncertní činnosti a spolupracuje s mnoha sbory, sólisty, orchestry a barokními ansámbly (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Camerata Baroque Ensemble, orchestr Národního divadla v Praze, Capella Regia, Karlovarský symfonický orchestr aj.). Její repertoár zahrnuje hudbu všech stylových období od renesance až po současnou tvorbu. Sólově pravidelně vystupuje na koncertech a festivalech v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, Itálii, Francii, USA a Japonsku.
Od roku 2014 působí jako ředitelka a dramaturgyně Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera.  V současné době připravuje vydání série CD „Historické varhany Karlovarského kraje“.
 
 
 
 
 
 

Rastatter Hofkapelle

Ansámbl „Rastatter Hofkapelle“ vznikl v roce 2002 s odkazem na tehdejší dvorní kapelu Fischerovy doby. Soubor se zaměřuje na provádění duchovní hudby  barokních autorů, zejména těch, kteří působili u rastattského dvora. Všichni členové Rastatter Hofkapelle působí současně jako sólisté a jsou členy dalších významných profesionálních souborů, zaměřujících se na interpretaci staré hudby. Rozsáhlou koncertní činností i mnoha nahrávkami barokních děl si soubor vybudoval mezinárodní uznání.
Ve spolupráci se stuttgartským vydavatelstvím Carus  vydal soubor již několik CD. Za podpory města Rastatt vzniklo CD „Musica sacra“ s duchovní hudbou Johanna Caspara Ferdinanda Fischera, který působil u rastattského dvora přes 30 let. Tato nahrávka představuje průřez Fischerovou duchovní tvorbou, je první nahrávkou Fischerova díla v Německu a z velké části i ve světě.
Jürgen Ochs studoval obor Kirchenmusik, varhany a dirigování na univerzitě v Karlsruhe a současně zpěv na univerzitě v Dortmundu. Od roku 1991 působí jako kantor diecéze Freiburg, je dirigentem komorního sboru „Capella Crucis“ a profesionálního souboru Rastatter Hofkapelle“. Současně sólově vystupuje na mnoha koncertech. K jeho oblíbeným dílům patří například  part Evangelisty ve velkých oratoriích J. S. Bacha, Bachovy kantáty a písně či písňové cykly Schuberta, Schumanna a Brahmse.
V 2003 se stal docentem zpěvu na univerzitě v Rottenburg / Neckar.

Vojtěch Spurný

Vojtěch Spurný (*1964), přední český dirigent, klavírista, cembalista a pedagog, studoval nejprve hru na klavír a flétnu na Pražské konzervatoři, později operní režii, dirigování a cembalo na Akademii múzických umění v Praze. Interpretaci staré hudby a hru na cembalo dále studoval na Hoogeschool de Kunsten v holandském Utrechtu. Své vzdělání si rozšířil mistrovskými kurzy u J. Sonnleitnera, H. Rillinga, K. Gilberta aj.  
V letech 1999-2004 byl ve Státní opeře Praha stálým dirigentem a v sezoně 2002-2003 zde zastával funkci uměleckého šéfa Opery.
Jako dirigent během své koncertní činnosti spolupracoval s orchestry Filharmonie Hradec Králové, Jihočeská komorní filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, PKF – Prague Philharmonia, Chursaechsische Kammerphilharmonie, Pražský komorní orchestr, Severočeská filharmonie Teplice, Haas ensemble, Komorní filharmonie Pardubice, Sukův komorní orchestr, Janáčkova filharmonie Ostrava, Filharmonie Bohuslava Martinů a byl hostem významných mezinárodních hudebních festivalů jako je MHF Český Krumlov, MHF Janáčkův máj, MHF Harmonia Moraviae, Wiener Festwochen atd.
Vojtěch Spurný se intenzivně věnuje koncertní činnosti nejen jako dirigent, ale též jako hráč na historické klávesové nástroje včetně čtvrttónového klavíru. Jeho nahrávka "Mistři českého baroka a klasicismu" pro BMG Czech Republic byla nominována na cenu časopisu Harmonie za rok 2003 a jeho nahrávky českých klasicistních symfonií pro firmu Alto Records získaly uznání odborné kritiky. Jako dirigent se podílel na natáčení DVD s operou buffou “Dov´ è amore, è gelosia“ G. Scarlattiho v českokrumlovském barokním divadle, které získalo prestižní mezinárodní ocenění “Preis der deutschen Schallplattenkritik” a Cenu DVD roku 2013.
Vojtěch Spurný se vedle své umělecké činnosti věnuje editorské práci – pro Český rozhlas editoval kritické vydání děl V. J. Tomáška, F. X. Duška a připravil kritické vydání České mše vánoční J. J. Ryby.
V současné době je šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně a stálým hostujícím dirigentem Jihočeské komorní filharmonie.

Waclaw Golonka

Waclaw Golonka absolvoval v roce 1993 na Hudební akademii v Krakově obor varhany pod vedením prof. T.Nowaka. V roce 1996 ukončil studia na Hochschule für Musik ve Vídni ve varhanní třídě prof. H.Haselböcka. Rozvoj jeho umělecké osobnosti ovlivnila účast na mistrovských kurzech vedených světoznámými varhanními virtuózy (L. Lohmann, M. Schneider, J. Guillou, M. Radulescu a L. Rogg). Získal 2. cenu v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro 1994, ve které mu byla udělena také cena za nejlepší interpretaci české soudobé skladby. Je držitelem 3. ceny soutěže Musica sacra v Norimberku 1995 a vítězem soutěže UNISA v Pretorii v Jihoafrické republice 1998. Jeho repertoár obsahuje díla od raného baroka po současnost. Koncertoval v řadě míst Evropy (katedrály v Chartres, ve Vídni, v Utrechtu, koncertní síně Obecního domu v Praze, ORF ve Vídni, Meistersingerhalle v Norimberku, Národní filharmonie ve Varšavě, Albert Hall v Nottinghamu) a na významných festivalech v Londýně, Berlíně, Kodani, Brně, Krakově aj. Dále se představil v USA, v Jižní Africe a v Koreji při příležitosti kolaudace nových varhan firmy Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt. Uskutečnil četné nahrávky pro Rakouský rozhlas ORF ve Vídni, Bavorský rozhlas, Holandský rozhlas NOS Hilversum a Český rozhlas. Záznamy jeho recitálů na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro byly vysílány v rámci programové výměny Euroradia řadou rozhlasových organizací sítě EBU. Věnuje se také pedagogické činnosti na Hudební akademii v Krakově.

 

 

 

 

Jiří Bárta

Violoncellista Jiří Bárta patří ke špičce violoncellistů své generace. Je uměleckým ředitelem a spoluzakladatelem Mezinárodního hudebního festivalu komorní hudby v Kutné Hoře. Držitel řady významných ocenění, tuzemských i zahraničních, vystupuje ve spolupráci s předními interprety a orchestry ve významných koncertních síních a na festivalech po celém světě. Hrává i s komorními soubory, spolupracuje i s jazzovými tělesy. Je nadšeným propagátorem soudobé hudby. Nahrál mnoho alb pro tuzemské i zahraniční společnosti. Dvořákův Violoncellový koncert nahrál živě Bárta s Českou filharmonií řízenou Jiřím Bělohlávkem na koncertě ke 100. výročí Dvořákova úmrtí, koncert vysílal televizní kanál Arte Channel po celé Evropě.